MŮJ PŘÍBĚH

Původně jsem se po vysokoškolském studiu ekonomie zabývala ekonomikou a účetnictvím ve firmě. Poté jsem se několik let věnovala výuce ekonomie, účetnictví  a manažerských dovedností na univerzitě a ve firmách.

Mnoho let jsem vedla evropské vzdělávací projekty jako projektová i finanční manažerka.

Znám úkoly s tvrdými termíny, práci v týmu i problémy manažerů a řadových pracovníků v praxi. A s tím spojené emoce a stres.

Pracovala jsem jako lektorka projektového managementu, motivačních kurzů pro lidi 50+, kurzů time managementu, komunikačních dovedností. Nyní je moje téma soustředění.

 

Osobní zkušenosti 

Mívala jsem velké problémy s nedostatkem času, se stresem a s nepříjemnými emocemi. Jako oběť nezvládnutého time managementu jsem i vypadala. Bývala jsem velmi vyčerpaná.

Přetížení mě donutilo hledat a studovat cesty jak stres, nedostatek času a nepříjemné emoce zvládnout. Informace ke zvládání stresu najdete zde.

Naučila jsem se používat různé techniky a pomůcky  pro zvládání stresu a nepříjemných emocí. Pro zvládání emocionální zátěže a stresu se mně osobně velmi osvědčily techniky EFT, koučink a Bachovy esence. Informace k Bachovým esencím najdete na www.empatie.org.

 

Vzdělání v metodách osobního rozvoje

2019

Certifikovaný výcvik v technice EFT (Emotional Freedom Technic), level I až III.  Prohloubila jsem si tak dovednosti v práci s nepříjemnými emocemi.

2014

Akreditovaný výcvik koučování. Jsem CPC koučka. Výcvik byl založen na metodě NLP – neurolingvistickém programování.

2011

Vzdělávání na úrovni Level I – III v práci s Bachovými esencemi organizovaném Bachovou nadací. Závěrečná zkouška v roce 2010. Zpracování závěrečné práce 2011.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.